Dubbelslag trio Tjisse Steenstra

STIENS - De zesde vrije formatiewedstrijd van het seizoen werd wederom een zege voor het partuur van Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Na de winst in Damwâld was er ook de winst op de kermispartij van kaatsvereniging DE BOER in Stiens.

Het was een zege met een gouden randje, want de zege was er met bloed, zweet en tranen. Tegenstander Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger verkocht zijn huid zo duur mogelijk. Tot vijf eersten gelijk zat er geen duimbreedte verschil tussen de strijdende formaties. Heel weinig opslagmissers, prachtige bovenslagen en zeer attent veldspel. Het was zonder meer de beste finale van dit nog prille seizoen en misschien ook wel van het gehele seizoen 2015.

De twee topparturen kaatsen ook allebei op een hoog niveau. De prestatie van Steenstra c.s. moet nog hoger worden aangeslagen omdat Herman Sprik de gehele dag als balkeerder fungeerde. Wel een zeer attente balkeerder, want hij haalde nog menig punt binnen. Bij Steenstra c.s. moest het voor 70 procent komen van alleskunner Tjisse Steenstra. Net als een dag eerder in Damwâld was hij de grote man in zijn partuur, daarbij goed gesteund door Cornelis Terpstra. Via tactisch kaatsen trachtte men het partuur van Van der Bos c.s. te ontregelen. Dat ging de formaties aanvankelijk gesmeerd af maar bij 2-0 en 6-6 was het geluk deze keer niet met Steenstra c.s. en dezelfde Steenstra tikte de bal over de kwaadlijn. Voor Van der Bos c.s. het sein om de achtervolging in te zetten.

Triemstra en Iseger tilden er drie ballen over heen en een misser van Steenstra zorgde voor de rest. Een misser van Van der Bos op 2-2 en 6-6 bracht Steenstra c.s. weer aan de leiding, maar in zijn eentje trok Van der Bos zijn partuur weer langszij. Via twee bovenslagen van Iseger en twee van Triemstra, de laatste op, 3-3 en 6-6 zorgde er zelfs voor dat Van der Bos c.s. aan de leiding kwam. Twee zitballen van Steenstra en twee bovenslagen van Terpstra zorgden voor de aansluiting. Het negende eerst ging naar veel strijd op 4-4 en 6-6 wederom na een geweldige klap van Triemstra naar Van der Bos c.s.

Maar pleit voor Steenstra c.s. dat zij er in bleven geloven en de misser van Van der Bos op 6-4 bracht de stand op vijf eersten gelijk. Via bovenslagen van Steenstra en Terpstra en een misser van Iseger werd het schone zes voor trio Steenstra. Voorbij slaan van de kaats en kwaad op van Steenstra maakte het nog heel spannend, maar op 5-5 en 6-4 was de retourslag van Terpstra voldoende voor een zwaar bevochten zege. Een gevecht dat eigenlijk geen verliezer verdiende.

Trio Steenstra moest in de eerste omloop stevig aan de bak tegen Jan Dirk de Groot c.s. Het loopt nog niet op rolletjes bij De Groot c.s. De opslag blijft het zorgen kindje. Het was ook de opslag die trio De Groot wederom de das om zou doen. Na een vlotte 3-0 voorsprong sloop de angst weer binnen in het partuur. De bovenslag van Hiemstra op 3-2 en 6-6 leek voor een goed vervolg te zorgen, maar wederom ging het weer verkeerd. De bovenslagen van Terpstra op 4-2 en 6-6 en 4-4 en 6-6 deden trio De Groot de das om. Op 5-4 en 6-4 kon Renze Hiemstra de kaats niet passeren.

De halve finale tegen Johan van der Meulen, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra was tot 2-0 en 6-6 een wedstrijd. Daarna ging de partij als een nachtkaars uit. Op voornoemde stand had Van der Meulen de kans om voor de kaats te keren maar de bal wipte net over zijn uitgestoken hand heen. Op 5-1 en 6-0 plaatste Steenstra een zitbal.

Trio Van der Bos walste in de eerste omloop met 5-0 en 6-2 over het partuur van Marten Bergsma c.s. heen. Bergsma had te veel missers en Triemstra en Iseger mepten er nog al eens een bal over heen. Bovendien was Van der Bos zo safe als de bank.

In de strijd om de premie of niets, was er deze keer geen eer te behalen voor trio Enno Kingma in Dronryp nog winnaar van de partij. Met slechts acht punten tegen was het al twee spel voor Van der Bos c.s. Een kleine opleving zorgde voor een spel voor trio Kingma maar daarna was het snel over en uit. Op 4-2 en 6-2 plaatste Van der Bos een zitbal en dat herhaalde hij op 5-2 en 6-0.

Trio Johan van der Meulen pakte via twee simpele zeges het derde geld. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. moest genoegen nemen met een spel ( 5-2 en 6-4) en Hendrik Tolsma c.s. moest met lege handen de terugreis aanvaarden. (5-0 en 6-4).

Tekst: Jan Braaksma

Foto’s: Henk Bootsma

Cijfers Stiens:

Eerste omloop:

1. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong – 2. Hendrik Tolsma, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra 5-5 en 0-6; 3. Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma – 4. Johan van der Meulen, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma, Jacob Klaas Haitsma en Willem Heeringa – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger 0-5 en 2-6; 7. Jelle Attema, Erik Haitsma en Laas Pieter van Straten – 8. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje 5-5 en 0-6; 9. Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra 4-5 en 4-6.

Tweede omloop:

2. Hendrik Tolsma c.s. – 4. Johan van der Meulen c.s.0-5 en 4-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. – 8. Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-0; 10. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer.

Halve finale:

10. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Johan van der Meulen c.s. 5-1 en 6-0; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer.

Finale:

6. Gert-Anne van der Bos c.s. – 10. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 4-6.