Makkum en Dronrijp winnen Kleine PC

FRANEKER - Afgelopen maandag werd op het Sjûkelân de finale van het Fries kampioenschap voor basisscholen gehouden.

De wedstrijd werd omgedoopt tot ‘De Kleine PC’, een naam die volgens ingewijden historisch gezien onjuist is. De naam was vroeger in gebruik voor een wedstrijd voor scholieren van middelbare scholen.

Het kampioenschap is sinds 1968 altijd in Leeuwarden verkaatst. Daarvoor was het ook in Franeker en nu, na bijna 50 jaar, terug op het Sjûkelân. Ook de komende twee jaren zal de wedstrijd op het Sjûkelân georganiseerd worden.

Aan het begin van de middag stond het bezoek van het koninklijk paar op het programma. Koning Willem Alexander en koningin Maxima brachten een kort bezoek aan het kaatsveld en bekeken vanuit het PC-koepeltje het kaatsen. De kinderen vonden het leuk, maar vooral erg snel voorbij gaan. Larissa Smink: ,,Het was wel leuk, maar ze waren er maar zo even, na vijf minuten waren ze al weer weg, zo leek het.”

Bij de meisjes ging de winst naar It Iepen Stee uit Makkum met Larissa Smink, Elke de Witte en Roas Bootsma. Zij wonnen de finale met 5-2, 6-0 van De Romte uit Dronrijp. Bij de jongens won De Romte uit Dronrijp het kampioenschap met Rick Minnesma, Rutger Kumbangsila en Bjorn Idsardi. In de finale versloegen zij Mooitaki uit Bitgummole.

Bij de meisjes ging de tweede prijs naar de Romte 2 uit Dronrijp (Senne Idsardi, Iris Veltman en Janneke Bakker). De derde prijs was voor Van Haarsma Buma uit De Hommerts (Laura Dozeman, Jetske de Boer en Frieda Hofman).

Een tweede plaats was er bij de jongens voor Mooitaki uit Beetgum (Jelmer Osinga, Jurrit Osinga en Daniel Meesters). De derde plaats was voor It Harspit uit Ternaard (Klaas Hidde Streekstram, Sietse v.d. Weg en Almer Zijlstra).

Foto: Suwarda Vis