Froonackerdyk afgesloten van 21 juni t/m 24 juni

WINSUM - Van dinsdag 21 juni 18.00 uur t/m vrijdag 24 juni 8.00 uur werkt aannemer Jansma Drachten, in opdracht van provincie Fryslân, aan de Froonackerdyk (N384) ter hoogte van het kruispunt Winsum. Er wordt dan asfalt aangebracht tussen de nieuwe rotondes. Dit betekent voor het wegverkeer dat er een omleidingsroute wordt ingesteld.

Omleidingsroutes De bypass vanaf Winsum richting de Westergoawei (N359, de weg van Bolsward naar Leeuwarden) blijft tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer. Doorgaand verkeer op de Froonackerdyk krijgt het advies te rijden via Dearsum, Leeuwarden en Franeker. De omleidingsroute staat ter plekke aangegeven met gele borden. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van het fietspad naast de N384. Buslijn 35 van Arriva volgt een andere route. Kijk op www.arriva.nl voor meer informatie. En voor meer informatie over het project en de werkzaamheden kijk op www.fryslan.frl/winsum.