Geslaagden vmbo-t aan Piter Jelles, locatie De Foorakker in St. Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE - Aan OSG Piter Jelles, locatie De Foorakker in Sint Annaparochie zijn de volgende leerlingen geslaagd voor vmbo-t: 

Nynke Hiemstra, St.Annaparochie; Feline Ijnema, Berltsum; Hessel de Jong; St. Annaparochie; Marije Koopmans; Nij Altoenae; Tsjalling Kootstra, St.Annaparochie; René Looge, Berltsum; Elizabeth Mako, St. Annaparochie; Tessa Meerstra, St. Annaparochie; Bruno Oenema; St. Annaparochie; Alice van der Ploeg, St. Annaparochie; Duco van der Ploeg , Stiens; Roan Post, Berltsum; My Dung Truong, Stiens; Geke De Vries, St. Jacobiparochie; Lennart Werkman, St. Annaparochie