Jongerenadviesraad primeur voor gemeente Franekeradeel

FRANEKER - Tijdens de raadscommissievergadering van 16 juni j.l. van de gemeente Franekeradeel, hebben alle fracties ingestemd met het Initiatiefvoorstel van FNP en D66 om een Jongeren Adviesraad (JA) op te richten.

FNP en D66 willen jongeren meer betrekken bij de samenleving en gemeentepolitiek. Trainen op het gebied van debattechnieken, vergadervaardigheden en ervaring laten opdoen op het gebied van besturen. Raadslid Gea Iedema (FNP): “It is wichtich dat ús jongereinheard wurdt. Ik wit dat er potinsje yn ;us gemeente is en opd eskoallen sit. Dat hawwe wy fernommen, doe ’t learlingen van de AMS in debat fierd hawwe oer fjoerwurk en of der in ferbod komme moatst om it wol of net of te stekken, rûnom de jierwikseling. Der waard op in treflike wize diskussiearre!” De Jongerenadviesraad (JA) zal bestaan uit jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar, die ofwel woonachtig ofwel schoolgaand/werkzaam zijn in de gemeente Franekeradeel. Dit is nodig om zoveel mogelijk betrokkenheid te hebben bij de te behandelen punten in de JA. Iedereen is welkom, zij die interesse hebben in politiek, of willen leren debatteren of zich gewoon betrokken voelen bij wat er allemaal speelt in de gemeente Franekeradeel. Bovendien draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Van de jongeren wordt géén politieke kleur gevraagd Een werkgroep is al een tijdje bezig met de voorbereidingen. Zij hebben contact gelegd met een docent van de AMS en met de jeugdgemeenteraad in Harlingen. Samuel Veenstra, wonend in Franeker, schoolgaand in Harlingen en pas geslaagd aan RSG Simon Vestdijk, is lid van de jeugdgemeenteraad in Harlingen. Hij zegt: “De jeugdgemeenteraad heeft mij al veel gebracht. In Harlingen worden we goed begeleid en komen we een aantal keren per jaar bijeen in de raadszaal. We mogen meepraten over allerlei vraagstukken. Het laatste item ging over de vraag of we een Jeugdlintje in het leven willen  roepen en welke kaders we daar dan aan moeten geven. Ons advies wordt daarna uitgewerkt en doorgestuurd naar de gemeenteraad van Harlingen, die er  vervolgens met elkaar over debatteert en ons advies wel of niet overneemt." Raadslid Govert Geldof (D66): “Het wordt tijd dat wij de jongeren echt serieus nemen. Uiteindelijk zijn zij het die onze gemeente nog fraaier en vrolijker gaan maken!”