Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging Menameradiel goed van start

SKINGEN - Uit onvrede over het gevoerde beleid besloot de afdeling Menameradiel zich vorig jaar af te scheiden van de landelijke ouderenbond ANBO.

Alle gekwalificeerde vrijwilligers in Friesland, Groningen en Drenthe werden zonder opgaaf van redenen door het hoofdbestuur aan de kant gezet en dat zette kwaad bloed bij veel afdelingen van de ANBO. In Menameradiel werd besloten zelfstandig verder te gaan. Sinds november is er officieel een eigen ouderenbond met als naam de Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging, afgekort O.N.S. Jan Kuipers uit Skingen is voorzitter van de nieuwe vereniging, die inmiddels al zo’n honderdtwintig leden heeft. ,,We hebben de activiteiten al mooi op streek en die worden ook prima bezocht. We werken samen met de Christelijke ouderenbond PCOB en met Stichting Welzijn Middelsee en houden samen bijeenkomsten. Dat zijn bijvoorbeeld muzikale activiteiten, maar ook voorlichting over diverse onderwerpen zoals de laatste levensfase en elektrische hulpmiddelen thuis. Het Jagerskoor Prins Hendrik Oosterwolde, een vierstemmig koor, treedt op in de binnentuin van Nij Statelân in Menaam. Eén keer per jaar hebben we bingo, we maken een bootreisje met de Middelsee-boot en in januari hebben we Nijjiersiten.’’ Naast de uitstapjes en de activiteiten wordt er achter de schermen nog meer gedaan voor de leden zegt Kuipers. ,,We zorgen ervoor dat de mantelzorg goed wordt gecoördineerd via het WMO-platform. Veel leden hadden een collectiviteitskorting via de ANBO voor hun zorgverzekering. Dat zetten we nu zelf op, wij zijn nu met de verzekeraars in de slag om dat ook voor onze leden te realiseren. Met veel zorgverzekeraars hebben we die afspraak al kunnen maken.” Een andere belangrijke service is de hulp bij het invullen van belastingformulieren: ,,We hebben de belastingservice, Jaap Roosma uit Franeker komt bij de mensen thuis om samen met hen de aangifte in te vullen.”

Landelijk

Niet alleen in Menameradiel heerst de onvrede, landelijk zijn er ongeveer zestigduizend leden opgestapt bij de ANBO. ,,In Overijssel hebben ze zich al eerder afgescheiden”, zegt Kuipers, ,,Zij helpen ons het hier op te starten. We lopen tegen heel veel zaken aan, maar de belangenbehartiging wordt goed op poten gezet. We staan open voor veranderingen en zorgen ervoor dat de mensen fatsoenlijk behandeld worden. We willen belangenbehartiger zijn in het verzorgen en laten verzorgen van zaken die senioren aangaan bij de gemeenten, vervoersmaatschappijen en bijvoorbeeld zorgverzekeraars.” Overleg met andere organisaties met betrekking tot zorgbehoefte, veiligheid, het senioren wonen, en inkomen zijn onderwerpen die permanent op de agenda van de O.N.S. komen te staan. ,,Ook willen we voorkomen dat mensen terecht komen in een sociaal isolement. Gelukkig wonen we hier in een betrokken kleine gemeenschap waar de mensen elkaar kennen. We hopen dat mensen het aan ons doorgeven als ze iemand kennen die wel wat ondersteuning kan gebruiken.” Aan de publiciteit naar de leden toe, wordt nog hard gewerkt: ,,In de toekomst willen we regelmatig een nieuwsbrief naar de leden sturen. Daarvoor hebben we iemand nodig die daar goed in is en hebben we de mailadressen van de leden nodig.” Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar, daar zijn de activiteiten bij inbegrepen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Durk Fopma in Bitgum via 058-2531928 of met Jan Kuipers uit Skingen via 0517-231932.

Interviewtip

Heeft u zelf een leuk idee voor een interview? Dan kunt u contact met ons opnemen via redactie.frc@ndcmediagroep.nl en via 06-17 242 223. Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby of andere liefhebberijen. (Tekst Suwarda Vis)