Tijdelijke aanrijroute voor berging gecrashte straaljager Bitgum

BITGUM - Voor de berging van de neergestorte F-5 van Patrouille Suisse nabij De Bodde in Bitgum wordt een tijdelijke aanrijroute op het terrein van Vink Sion BV gecreëerd voor zwaar transport.

Vanaf de Sânwei wordt hiervoor een tijdelijke dam aangelegd. Defensie gaat deze ingang, net als het al deed in het gebied rondom De Bodde, bewaken. Ook worden milieu- en bodemonderzoeken uitgevoerd door de firma Leemans. Dat bedrijf uit Vriezenveen gaat, zoals de Franeker Courant gisteren al berichtte, ook de bergings- en herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als de straaljager is geborgen, wordt het vervoerd naar de vliegbasis Woensdrecht voor forensisch onderzoek. Daarna wordt de crashlocatie gesaneerd en hersteld. De verwachting is dat de berging zes weken in beslag neemt. De duur er van is volgens de betrokkenen afhankelijk van onder andere het weer en de technische voortgang. Hoewel tijdens de werkzaamheden de bergingslocatie wordt bewaakt, kunnen bewoners, medewerkers en bestemmingsverkeer de rest van het gebied wel betreden. Defensie geeft aan dat zij daarnaast samen met de firma Leemans zoveel mogelijk rekening met de omwonenden houdt en maatregelen neemt om overlast te beperken.