Al 1300 kinderboeken verspreid via kinderzwerfboekstation De Fijfskaar

Franeker - Binnen negen maanden zijn er al dertienhonderd kindebroeken verspreid via het op zaterdag 3 oktober 2015 geopende kinderzwerfboekstation in sportcomplex De Fijfskaar in Sint Jacobiparochie.

De zwerfboeken zijn niet alleen meegenomen door kinderen van de basisscholen van Sint Jacobiparochie, maar ook door kinderen die voor bijvoorbeeld uitwedstrijden naar het dorp kwamen om te sporten.

Daarnaast zet ‘stationschef’ vrijwilligster Gerry Valkema regelmatig doosjes met kinderboeken op strategische plekken. Zoals in andere sportkantines en bij Slager Tadema in sint Annaparochie. Op deze promotiedozen staat uitgelegd wat het kinderzwerfboekenproject is en waar de dichtstbijzijnde kinderzwerfboekstations zijn. Die zijn in Sint Jacobiparochie en in Dronryp.

Kinderzwerfboeken zijn boeken die kinderen en jongeren gratis kunnen meenemen om te lezen en daarna weer door te geven. Na het lezen kan het boek teruggezet worden in hetzelfde kinderzwerfboekstation. Ook kan het het boek worden doorgeven aan een ander of op een plek worden neergelegd waar een ander kind het vindt.