CDA-afdelingen het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel fuseren tot CDA Waadhoeke

BEETGUMERMOLEN - De CDA-afdeling van het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel zijn een fusie aangegaan met het oog op de nieuwe gemeente Waadhoeke. Daartoe is dinsdag besloten bij een vergadering van het CDA in Beetgumermolen.

De fusie is mogelijk door een recente statutenwijziging van het landelijke CDA. Het eerder gevormde overgangsbestuur grijpt dit aan om al voor de herindeling de fusie van plaats te laten vinden. Door de uitgenodigde leden is ingestemd met het voorstel van het overgangsbestuur om het fusieproces in gang te zetten. Daarmee is de eerste stap gezet naar een CDA Waadhoeke. Vanaf volgende week wordt geworven voor kandidaat gemeenteraadsleden. Tijdens de vergadering was ook een forumdiscussie met wethouders en fractieleden. Daaruit kwam naar voren dat de inzet van CDA Waadhoeke voor de komende tijd is om te luisteren naar wat nog de zorgen zijn in dorpen, kernen en in Franeker.