Veertig parturen actief bij federatiewedstrijd jeugd in Kimswerd

KIMSWERD - In totaal veertig parturen hebben zaterdag meegedaan aan het federatiekaatsen voor jeugd bij de Helfrichs in Kimswerd.

Zij kaatsten in de klassen: welpenjongens en -meisjes, pupillen jongens en -meisjes, schooljongens en -meisjes.

Uitslagen

Welpen jongens en -meisjes: 1: Thymen Bijlsma (Bolsward) en Thomas Tolsma (Arum); 2: Sander Zijlstra (Nijland) en Edwin Arjen Yska (Bolsward); 3: Pieter Postma (Wons) en Maud van der Veen (Arum); 3: Hidde Jorritsma (Lollum) en Laura Poelmans (Bolsward). Verliezersronde: 1: Luuk Zwaagstra (Makkum) en Rimmer Dijkstra (Arum); 2: Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Else Salverda (Exmorra). Pupillen jongens: 1: Quinten Eppinga (Bolsward) en Julian Kuipers (Workum); 2: Jari van Malsen (Makkum) en Chris Deelen (Nijland). Verliezersronde: 1: Wessel Zijlstra (Nijland) en Bauke Pieter Dijkstra (Arum). Pupillen meisjes: 1: Elke de Witte (Makkum) en Nynke Kuipers (Workum) 2: Judith Cuperus (Nijland) en Martzen Gerbrandy (Nijland) Verliezersronde: 1: Alberdina Groen (Makkum) en Astrid Kapeijne van de Copello (Nijland). Schooljongens: 1: Germ Epema (Arum) en Johan Rienstra (Balk); 2: Klaas Westra (Kimswerd) en Klaas Hibma (Witmarsum). Verliezersronde: 1: Kevin Buma (Arum) en Keimpe Dijkstra (Pingjum). Schoolmeisjes (poulekaatsen): 1: Anna Brouwer (Arum) en Nynke Cnossen (Balk); 2: Mirna Feenstra (Bolsward) en Emma Lok (Bolsward); 3: Nynke Groenveld (Bolsward) en Froukje Heslinga (Arum).