Eerste nachtkaatspartij Zurich met LED verlichting

ZURICH - Johan van IJs uit Arum is bij de mannen winnaar geworden van het nachtkaatsen in zurich. Bij de dames ging de zege naar Feikje Folkertsma uit Pingjum.

Het was de eerste keer dat bij het licht van de nieuwe LED lampen werd gekaatst. Rond 00.30 uur was de partij uit en konden de prijzen worden uitgereikt.

Uitslagen

Heren: 1: Johan van IJs, Arum; 2: IJsbrand Bergsma, Minnertsga; 3: Justin Haarsma, Harlingen. Dames: 1: Feikje Folkertsma, Pingjum; 2: Anna Bosma, Makkum; 3: Matty Noordmans, Pingjum.