Laatste speelkwartier op De Twirre

DONGJUM - De openbare basisschool De Twirre in Dongjum sluit per 1 augustus. Voor de kinderen volgen er dan ook niet meer van dergelijke leuke speelkwartiertjes zoals op de foto.

De Twirre fuseert met een andere school van de Stichting Radius in Franekeradeel. Radius kondigde eerder aan dat de toekomst onzeker was door het lage aantal van drieëndertig leerlingen. Ook de peuterspeelzaal wordt getroffen door de krimp. Dorpshuis De Boppeslach, die grenst aan de school en de peuterspeelzaal huisvestte, blijft wel open.