AMS neemt afscheid van Jan Muis

Franeker - Jan Muis heeft na tweeëndertig jaar afscheid genomen van de AMS. Het afscheid vond plaats in de kantine van de Franeker school onder toeziend oog van personeelsleden en oud-personeelsleden.

In zijn afscheidstoespraak gaf Muis aan veel waarde te hechten aan de school en collega’s, maar dat de leerlingen bij hem altijd voorop stonden. Als teamleider voerde hij de tweede fase op AMS in. Met diverse collega’s werden scholen bezocht, om ideeën op te doen om de tweede fase op AMS vorm te geven.De directie sprak Muis toe en het tweede fase team liet van zich horen met een lied op de klanken van ‘You can’t always get what you want’ van de door Muis geliefde Rolling Stones.

Kookliefhebber Muis kreeg van alle teamleden een kookboek aangeboden met bijzondere recepten. De van oorsprong docent Engels en CKV kreeg van de vaksectie Engels een pakket met Engelse streekproducten.

Ook op het gebied van internationalisering speelde Muis een grote rol op de school. Hij droeg zijn steentje bij in diverse samenwerkingsverbanden met buitenlandse scholen. Zo zette hij de introductiereis van vier havo naar London op. Zelf ging Muis met verschillende introductiereizen mee naar de Engelse hoofdstad. Daarnaast ging Muis een aantal jaren geleden naar Oeganda om voor Edukans docenten op te leiden.