Marten Bergsma geeft Makkum kleur op de wangen

MAKKUM - Marten Bergsma, de 19-jarige opslager uit Minnertsga, zorgde er in de finale van de Merkepartij van kaatsvereniging Makkum voor dat het redelijk opgekomen publiek niet helemaal met een gezicht als een oorwurm huiswaarts keerde.

Want tot de finale was er nog maar weinig te genieten geweest. De grote tenoren of wat er tegenwoordig nog voor door gaat lieten het allemaal voordat de prijzen verdeeld gingen worden al afweten. Het partuur Bergsma hiled het hoofd koel en won in de finale van het partuur Jan-Dirk de Groot met 5-3 en 6-4. Tjisse Steenstra c.s. , al driemaal winnaar, sneuvelde al in de eerste ronde en even later moest ook het partuur van Gert-Anne van der Bos de arena via de achterdeur verlaten. Ietwat later gevolgd door de winnaar van Holwerd en Berltsum Bauke Triemstra c.s. Een ronde verder ging de winnaar van Bolsward, Johan van der Meulen c.s. ook al voor tien tellen neer. (Jan Braaksma sr.)

Cijfers Makkum

Eerste omloop: 1. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma – 2. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje 5-4 en 6-6; 3. Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema en Hijlke Bruinsma - 4. . Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en René Anema 5-3 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra - 6. Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 4-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger - 8. Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-5 en 6-6 (Hendrik Tolsma wint); 9. Marten Bergsma, Erwin Zijlstra en Hendrik Koostra – 10. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 5-4 en 6-4. Tweede omloop: 1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-4 en 6-2 ; 6. Jan-Dirk de Groot c.s. – 8. Hendrik Tolsma c.s. 5-4 en 6-4; 9. Marten Bergsma c.s.. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. – 1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-3 en 6-2 ; 6. Jan-Dirk de Groot c.s. staand nummer. Finale: 6. Jan-Dirk de Groot c.s. – 9. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6.