Partuur Van Zwieten winnaar vrije formatie partij V.v.V. Tzummarum e.o.

Franeker - Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong zijn winnaar geworden van de vrije formatiepartij bij V.v.V. Tzummarum e.o. voor heren eerste klasse. In totaal deden eenentwintig parturen mee.

De tweede plaats was voor Remmelt Bouma, Marco de Groot en een Nick Leistra. Derde werden Johan Diertens, Hyltje Bosma en Lennart Adema.

De kransen waren gemaakt door door Marijke Wassenaar. De kransenw aren vervaardigd in de bouwhoek stijl met granen.