Honderd procent BOB-actie rondom PC

FRANEKER - Jongeren van de stichting Responsible Young Drivers zijn 2 augustus tijdens de PC nacht en 3 augustus tijdens de PC in Franeker aanwezig om bezoekers bewust te maken over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Met behulp van alcohol- en drugstesten willen zij ervoor zorgen dat jonge feestgangers veilig naar huis rijden. Responsible Young Drivers (RYD) is een stichting voor en door jongeren. Met de alcohol- en drugsactie zegt de RYD te willen voorkomen dat jongeren onder invloed achter het stuur stappen. Daarnaast willen zij jongeren kennis over alcohol en drugs in het verkeer bijbrengen en hen bewust maken van de gevaren hiervan. De gemeente Franekeradeel zet eveneens in op activiteiten die jongeren bewust maakt van hun leefstijl en helpen om te komen tot een gezondere leefstijl. ,,Om de doelgroep jongeren te bereiken werken we samen met de RYD. Dit onder meer in de honderd procent BOB-actie en door middel van verschillende preventieactiviteiten in het voortgezet onderwijs.”