Tjisse Steenstra ontvangt OG-Cup

HUIZUM - Iets meer dan een week voor de PC lijkt opslager Tjisse Steenstra het ‘lek’ weer boven te hebben. Met twee ‘vreemdelingen’ zegevierde hij op de Huizumer Cup-dag.

Enige weken terug viel Herman Sprik uit met een ernstige schouderblessure. Na de tweede omloop in Huizum gaf achterinse Cornelis Terpstra ook al de brui er aan wegens een opspelende hamstring. Jacob Wassenaar en Hans Wassenaar waren de vervangers en loodsten Steenstra naar een welverdiende zege. Steenstra sloeg prima op, kende maar weinig missers en prikte zo nu en dan als een nijdige wesp. Wassenaar weet als geen ander dat de psychische oorlogsvoering misschien nog wel belangrijker is dan veel boven slaan en Hans Wassenaar leek bevrijd van het juk van trio Jan Dirk de Groot. De jas van de halve en finale paste hem prima. Steenstra werd koning en dat kon ook niet anders gezien het verloop van het spel. In de finale mocht er meer verwacht worden van Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Hijlke Bruinsma, maar een slecht functionerende totaal opslag deed hen de das om. Elf missers tegen de twee van trio Steenstra maakte hen na eersten gelijk meteen kansloos. Van der Meulen miste op de eerste zes gelijk en ondanks de triktrak bovenslag van Bruinsma op 1-0 en 6-6 was het gif daarna uit de partij. Via tweemaal 6-2 kreeg trio Van der Meulen op 3-1 en 6-6 nog eenmaal de kans op de aansluiting, maar de bovenslag van Jacob Wassenaar deed de deur dicht.

Cijfers Huizum

Eerste omloop: 1. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong – 2. Marten Bergsma, Erwin Zijlstra en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-0; 3. Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra - 4. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje 5-3 en 6-0; 5. Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema en Hijlke Bruinsma – 6. Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-1 en 6-2; 7. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 8. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma 4-5 en 2-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger – 10. Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-1 en 6-4. Tweede omloop: 1. Menno van Zwieten c.s. – 3. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 2-6; 5. Johan van der Meulen c.s. – 8. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-3 en 6-0; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 6-6; 5. Johan van der Meulen c.s. staand nummer. Finale: 5. Johan van der Meulen c.s. - 3. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 0-6. (Tekst Jan Braaksma sr.)