Witte geiten blinken uit op jaarlijkse keuring De Werkmanskoe

WITMARSUM - De witte geiten waren zaterdag uitblinkers bij de traditionele jaarlijkse kringkeuring van geitenfokvereniging De Werkmanskoe uit Witmarsum.

De keurmeesters waren naar eigen zeggen zeer te spreken over de kwaliteit van de geiten en lammeren. Hier en daar zou een enkeling wat meer ontwikkeld mogen zijn, maar de echte typerende kenmerken van de dieren waren volgens hen goed aanwezig. Net als voorgaande jaren waren er veel kinderen aanwezig. Voor hen was er een speciale ronde waarin alle aanwezige jeugd, ook uit het publiek, een lam of geit mochten voorbrengen. Dat dit een zeer geliefde ‘rubriek’ is, blijkt wel uit het feit dat er bijna meer kinderen dan geiten waren. In de laatste rondes werd bepaald wie er per rubriek met de titel van kampioen of als nummer naar huis zou gaan. Vooral de rubriek Beste Uier en het kiezen van de beide dagkampioenen leverde spanning op. Tijdens deze rondes werd langzaam duidelijk dat dit jaar de witte melkgeiten toch wel het beste in vorm waren. Zij bemachtigden dan ook deze drie felbegeerde titels. De geit met het beste uier kwam van de combinatie Baarda uit Witmarsum. Willem Nauta uit Sexbieurum had de andere twee toppers op stal staan. Hij had zowel de dagkampioen bij de geiten en, als bij de lammeren.

Uitslagen

Bonte lammeren: 1. Sita 53, G. Strikwerda (Burgwerd), 2. Doanjumer Doutsen, P. Strikwerda (Dongjum); Witte lammeren: 1. Inèz 2, W. Nauta (Sexbieurum), 2. Minou 5, J. Nauta (Wijnaldum); Toggenburger lammeren: 1. Lotje 28, J. de Jong (Achlum), 2. Sarina 19, D. Brinksma (Kimswerd); 1-jarig bont: 1. Sita 48, G. Strikwerda (Burgwerd), 2. Sita 52, G. Strikwerda (Burgwerd); 1-jarig wit: 1. Melissa, W. Nauta (Sexbierum), 2. Gernsterper Wilma 46, Comb. Baarda (Witmarsum); 1-jarig Toggenburger: 1. Lola 8, J. de Jong (Achlum), 2. Sarina 37, D. Brinksma (Kimswerd); 2 jaar en ouder bont: 1. Sita 34, G. Strikwerda (Burgwerd), 2. Hieke 34, J. de Boer (Itens); 2 jaar en ouder wit: 1. Gernsterper Wilma 37, Comb. Baarda (Witmarsum), 2. Lotte 72, J. Nauta (Wijnaldum); 2 jaar en ouder Toggenburger: 1. Sarina 80, D. Brinksma (Kimswerd), 2. Sarina 79, D. Brinksma (Kimswerd); Beste uier: Gernsterper Wilma 46, Comb. Baarda, Witmarsum; Dagkampioen geiten: Melissa, W. Nauta, Sexsbierum; Dagkampioen lammeren: Inèz 2, W. Nautoa, Sexbierum.