Opbouwen voor PC in volle gang

FRANEKER - Nog een week en dan is het weer tijd voor de PC. Het is ditmaal de 163ste editie van de belangrijkste en meest prestigieuze kaatswedstrijd van het jaar die wordt gehouden onder auspiciën van de kaatsbond KNKB.

Het opbouwen er voor is ondertussen al in volle gang. De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij, opgericht in 1853 en die sinds 1854 de organisatie van de wedstrijd in handen heeft. De PC vindt elk jaar plaats op de vijfde woensdag na 30 juni en wordt sinds 1856 gehouden op het Sternse Slotland, in de volksmond beter bekend als It Sjûkelân, het kaatsveld van Franeker. Aan de wedstrijd doen zestien parturen mee, die elk bestaan uit drie personen. De wedstrijd begint elk jaar om klokslag 9.30 uur. De loting is 1 augustus vanaf 18.00 uur in Theater De Koornbeurs en is gratis te bezoeken. (Foto’s Marcel Teensma)