Partuur Sexbierum-Pieterbiersum wint Jong-Feintekaatspartij

Easterein - Het partuur Sexbierum-Pieterbiersum heeft woensdag de twaalfde editie van de Jong-Feintepartij in Easterein gewonnen.

Het winnende partuur, bestaande uit Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot won in de eindstrijd met 4-5 2-6 van het partuur Jelsum-Cornjum-Britsum, bestaande uit Lieuwe van der Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay. Ook in 2014 won het partuur-Sexbierum-Pietersbierum de speciale afdelingswedstrijd voor junioren, toen met Jelte Visser in plaats van Pieter van der Schoot. Derde prijzen waren er voor het partuur Berlikum, bestaande uit Rense André van Dellen, Ruben Eijzenga en Jisse Kemper en het tweede team van Sexbierum-Pietersbierum, met Dirk Durk Ennema, Jan-Sjouke Weewer en Joran Gerbranda. Er werd mooi gekaatst in Easterein, al viel het weer iets tegen ten opzichte van de laatste jaren. Regen teisterde de halve finale- en finalepartijen op het kaatsterrein van KF Easterein.