Partuur Iris van der Veen wint vrije formatiepartij Tzummarum

Tzummarum - Het partuur van Iris van der Veen uit Franeker, Imke van der Leest uit Easterein en Sjanet Wijnia uit Wommels won de vrije formatiepartij in Tzummarum.

Zij wonnen zaterdag in de finale van de eerste klas-partij van het trio Marije Hiemstra uit Easterein, Anke Winkel uit Hijum en Jennie Terpstra uit Mantgum. De derde prijzen gingen naar Sietske Okkema (Easterein), Martine Tiemersma (Easterein) en Martzen Deium uit Wommels en naar Nelie Steenstra (Bitgummole), Anna-Brecht Bruinsma (Wommels) en Geke de Boer (Wergea). De verliezersronde werd gewonnen door Anne Berber Zeinstra (Peins), Lotte Delgrosso (Marsum) en Jildou Felkers uit Stiens. Vrijwilligster Doet Draijer – Terpstra, die al jaren de bloemen verzorgd met Hemelvaartsdag en ook al jaren de kransen maakt, werd na afloop in het zonnetje gezet vanwege haar verdiensten.