Meisjes Pim Mulier winnen Ald-Meiers Partij

Hitzum - De 17de editie van de prestigieuze Ald Meiers Partij, een afdelingswedstrijd voor meisjes van 14 tot en met 16 jaar, is zaterdag in een verdiende overwinning geëindigd voor kaatsvereniging Pim Mulier uit Witmarsum.

Sjoukje Stuiver, Anne Smid en Selma van der Molen beschikte uiteindelijk over de langste adem en lieten het kranige Ried met Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg op de helft staan. Op 5-3 en 6-2 maakte voorinse Anneke Smid een eind aan de partij door de kaats bij de stuiten met een bovenslag veilig te stellen. Daarmee kwam de zege bij het partuur dat er ook het meeste recht op had. Witmarsum kwam goed uit de startblokken en liep snel uit naar een spel voorsprong. Enige hapering aan de opslag en knap werk van Ineke van der Ploeg maakte dat de voorsprong van de dames van Pim Mulier als sneeuw voor de zon verdween. De dames van kaatsvereniging Klaas Mug hadden de smaak te pakken en liepen via een knappe retourslag van dezelfde Ineke van der Ploeg uit naar een 3-2 voorsprong. Witmarsum moest nu wel in de achtervolging en deed dat ook met succes. Ried pakte de eerste twee kaatsen niet en op 3-2 en 2-6 was keren voor de kaats door Selma van der Molen genoeg voor een 3-3 stand. Het bleef een spannend potje waarin de buitenslag van Ineke van der Ploeg op 3-3 en 6-6 de partij deed kantelen. Ried verloor de greep op de partij en Witmarsum liep mede dankzij de vijfde zitbal van Sjoukje Stuiver op 4-3 en 6-2 uit naar een 5-3 stand. De fleur was er Ried wat uit en op 5-3 en 6-2 maakte Anneke Smid de partij tot geschiedenis door de bal over de bovenlijn te slaan. Witmarsum had het alleen in de derde omloop even zwaar te verduren maar nadat deze hobbel in de vorm van Winsum was genomen (5-5 en 6-2) ging het verder van een leien dakje. De halve finale tegen het zwaar favoriet Mantgum (Amarins de Groot, Marijke Keuning en Jennie Terpstra) was een fluitje van een halve cent. Bij Witmarsum liep het als een trein en Mantgum kon de zaak niet meer aan de praat krijgen. Alles brak Jennie Terpstra bij de handen om af. Op 5-1 en 6-2 was de lijdensweg van Mantgum ten einde met niet passeren van de kaats. Cijfers Hitzum. Eerste omloop: 1. Menaam – 2. Winsum 1-5 en 4-6; 3. Arum – 4. Mantgum 2-5 en 2-6; 5. Marsum – 6. Achlum 5-4 en 6-6; 7. Goënga – 8. Stiens 5-0 en 6-0; 9. Grou – 10. Easterein 4-5 en 0-6; 11. Ried – 12. Sint Annaparochie 5-3 en 6-4; 13. Dronryp – 14. Jirnsum 3-5 en 4-6; 15. Minnertsga – 16. Wommels 5-5 en 4-6; 17. Folsgare – 18. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 2-6; 19. Berltsum – 20. Witmarsum 0-5 en 0-6; 21. Lollum-Waaxens staand nummer; Tweede omloop: 21. Lollum-Waaxens - 2. Winsum 2-5 en 4-6; 4. Mantgum - 5. Marsum 5-2 en 6-4; 7. Goënga – 10. Easterein 5-3 en 6-4; 11. Ried – 14. Jirnsum 5-3 en 6-2; 16. Wommels - 18. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 0-6; 20. Witmarsum staand nummer; Derde omloop: 20. Witmarsum - 2. Winsum 5-5 en 6-2; 4. Mantgum - 7. Goënga 5-0 en 6-2; 11. Ried – 18. Sexbierum-Pietersbierum 5-4 en 6-4; Halve finale: 20. Witmarsum – 4. Mantgum 5-1 en 6-2; 11. Ried staand nummer; Finale: 11. Ried – 20. Witmarsum 3-5 en 2-6. Jan Braaksma sr