Partuur Van Wier wint Groote Jongenspartij in Franeker

Franeker - Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong uit Peins hebben zondag de Groote Jongenspartij gewonnen.

De tweede prijs gingen naar Alwin Boschma, Folkert Bakker en Durk Ennema uit Sexbierum-Pieterbierum. De bronzen plak was voor Thomas Jarno Miltenburg, Jelle Cnossen en Menno Galema uit Bolsward. In totaal hadden 46 partuur zich opgegeven voor de Groote Jongenspartij. Er was een veld van vier perken op het Sjûkelân gelegd en twee velden van vier op sportveld Bloemketerp. Op Bloemketerp werden twee omlopen gekaatst. De parturen die hier wonnen, mochten naar het Sjûkelân. De eerste omloop was niet hoogdravend. In de tweede omloop ging het peil wat omhoog. In de derde omloop kwam twee keer 5-5 op de telegraaf. In de vierde omloop waren de uitslagen 5-5, 5-3, en 5-2. De halve finale tussen Peins en Bolsward eindigde met 5-1- 6-0. Tijdens de finale tussen Sexbierum/Pietersbierum en Peins bleek laatstgenoemde de sterkste partij; het werd 1-5 - 0-6.