Reünie voor oud-leerlingen AMS in Franeker

Franeker - Herinneringen ophalen met oud-klasgenoten. Het kan op 3 september, tijdens een reünie op de AMS in Franeker voor mensen die in de jaren 1984 tot 1988 op deze school hebben gezeten.

,,Er is al een mooi aantal aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog veel meer bij,” vertelt Cathrinus Reitsma, één van de organisatoren. ,,Het is voor ons noodzakelijk dat mensen die willen komen, zich opgeven. Dan weten we waar we rekening mee moeten houden met de catering.” De reünie is bedoeld voor oud-leerlingen die in de jaren 1984 tot en met 1988 op de Anna Maria van Schurman-school in Franeker hebben gezeten. ,,Of je toen brugpieper was, leraar was of in het examenjaar zat, doet er niet toe. Iedereen die in die jaren of één of meer van die jaren op de AMS zat of werkte, is van harte welkom,” zegt Benjamin Pompstra. Pompstra woonde 21 jaar in Duitsland en kwam na terugkeer in Friesland oude bekenden van school tegen. Al snel ontstond het idee om een reünie te gaan organiseren. Reitsma was eerder al op Facebook een oude schoolfoto tegen gekomen uit zijn schooltijd. De vele reacties op die foto hadden hem ook op het idee van een reünie gebracht. Er werd een reüniecommissie in het leven geroepen en het plan kreeg vorm. Er kwam een facebookpagina en een website en het programma kreeg steeds meer vorm. ,,We hebben een programma wat begint om 14.00 uur en eindigt om 22.00 uur. We beginnen met koffie of thee met een versnapering, vanaf 18.00 uur hebben we een warm en koud buffet en een barbecue en natuurlijk zijn er de hele dag consumpties verkrijgbaar. We willen de toegang laagdrempelig houden, de prijs is bescheiden volgens ons. Voor 27,50 heb je koffieof thee met wat erbij, zit het warm en koud buffet èn de barbecue erbij in en krijg je twee munten voor een consumptie. Er komt een DJ en er zal een bandje spelen. Behalve het programma zal er een hoek komen met foto’s van toen. We hebben al veel foto’s op de website en op Facebook geplaatst, maar meer foto’s zijn van harte welkom.” De opgave voor de reünie loopt nog tot 20 augustus. Oud-leerlingen die op deze dag erbij willen zijn, kunnen zich via de website opgeven. ,,Op de website kunnen ze naar ‘opgaveformulier’ gaan en dan wijst het zich vanzelf.” In Franeker en de omliggende dorpen hangen inmiddels ook flyers met daarop een QR-code. Door die met een mobiele telefoon te scannen, is het ook mogelijk om bij het opgaveformulier te komen. ,,We hebben goede herinneringen aan die tijd van toen, mooie jaren beleefd op deze school met de klasgenoten van toen. Het lijkt ons leuk oud-klasgenoten die je uit het oog verloren bent weer eens te zien. Oude herinneringen ophalen en horen wat er van iedereen geworden is. We mogen de school gebruiken om elkaar nog een keer te ontmoeten, er is plaats voor ongeveer 300 tot 350 reünisten.” De website waarop geïnteresseerden zich op kunnen geven is http://www.amsreunie2016.com/. Opgeven kan tot 20 augustus. Mailen kan naar amsreunie2016@gmail.com. Tekst: Suwarda Vis