Korte herdenking op sterfdag Tjerk Hiddes de Vries

Harlingen - Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van de Friese Admiraliteit, is zaterdag herdacht. Het was zijn 350ste sterfdag, en bovendien was het zaterdag 390 jaar geleden dat hij werd geboren. 

De beheerder van het gemeentearchief en de vereniging Oud Harlingen namen daarom spontaan het initiatief om een bloemetje bij het monument op de Grote Bredeplaats te leggen. Dit monument, naar een ontwerp van Berend Boeyinga, stelt de boeg van een schip voor. In 1934, bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad, heeft de bevolking geld ingezameld, met dubbeltjes en kwartjes, en het monument aan de stad geschonken. Anneke Visser, voorzitter van de vereniging Oud Harlingen, memoreerde het levensverhaal van Tjerk Hiddes de Vries. Geboren op 6 augustus 1622 in Sexbierum als zoon van een molenaar, trouwt hij in 1648 met de Harlingse Nannetje Atses. Hij maakt carrière in de koopvaart en klimt op van schipper in 1654 tot luitenant-admiraal van de Friese Admiraliteit in 1665. Op 4 augustus 1666 raakt hij tijdens de Engelse-Nederlandse Tweedaagse Zeeslag ernstig gewond. Hij overlijdt op 6 augustus in Vlissingen. Op 18 augustus 1666 wordt hij met pracht en praal en op staatskosten begraven in de Grote Kerk in Harlingen. In 1966 werd nog groots stil gestaan bij de driehonderdste sterfdag van Tjerk Hiddes. In de keukeninventarislijst van Nannetje en Tjerk is na hun dood onder andere een boffertpan aangetroffen. De mensen die aanwezig waren tijdens de herdenking van zaterdag, werden daarom na afloop getrakteerd op een stuk boffert, gebakken door Jeanine Otten, naar een origineel oud Fries recept.