Menaam wint Freule Wommels

WOMMELS - Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot zijn woensdag overtuigend winnaar geworden van de 114de uitvoering van de Freulepartij. In een onderhoudende finale werd het eveneens sterk favoriete partuur van kaatsvereniging Pieter Jellema uit Peins op 5-3 en 6-2 op waarde geklopt.

Wessel van Wier, Roel Pieter de Jong en Jolt Vollema konden lang bijblijven maar de buitenslag van Roel Pieter de Jong op 3-3 en 6-6 was het breekpunt in de partij. Opslager en grote man Roel Pieter de Jong raakte de controle over de opslag kwijt. Na de misser volgden nog twee missers en bovendien kreeg hij twee ferme klappen van Cats en De Groot om de oren. Die klap is Peins niet meer te boven gekomen. Na de zitbal van opslager Harmen Schuitmaker volgden nog twee missers van Wessel van Wier en op 5-3 en 6-2 kon Jolt Vollema de dikke kaats niet passeren. Na zeges in 1942 en 1998 was dit de derde zege voor de meer dan 100-jarige kaatsvereniging VvV Menaem.

De tegenstand tot aan de finale was matig tot nihil. Damwâld (5-1 en 6-2), Tzummarum (5-1 en 6-2) en Reduzum (5-3 en 6-2) en Arum (5-0 en 6-2) konden met de beste wil van de wereld niet voor enige onrust zorgen. Reduzum kreeg bij de gratie nog drie eersten aan de telegraaf door een zeldzame slechte ‘rite’ van opslager Schuitmaker. De halve finale tegen Exmorra viel ook bar tegen Pieter Leijenaar had duidelijk een jas uit gedaan en kon geen potten meer breken. Op 5-5 en 6-6 was ook dat verhaal uit.

De kleine premies waren voor Anjum (Gerrit Dijkstra, Sytse Koree en Jan Tijtsma) en voor Exmorra (Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar).

Qua spanning was het een matige 114de Freule. Van de 48 gespeelde partijen eindigden 40 in 5-0, 5-1, 5-2 en 5-3. Slechts acht partijen eindigden in 5-4 en 5-5.

Door Jan Braaksma

Eerste omloop:

1. Anjum – 2. Grou 5-3 en 6-0; 3. Folsgare – 4. Goutum 0-5 en 6-6; 5. Gaast-Ferwoude – 6. Sneek 5-1 en 6-2; 7. Bitgum – 8. Wergea 5-0 en 6-0; 9. Stiens – 10. Wommels 2-5 en 0-6; 11. De Hommerts – 12. Bolsward 1-5 en 4-6; 13. Exmorra – 14. Winsum 5-2 en 6-4; 15. Niawier-Meslawier-Oosternijkerk – 16. Ee 4-5 en 2-6; 17. Lollum-Waaxens – 18. Witmarsum 5-2 en 6-2; 19. Sint Annaparochie – 20. Reduzum 0-5 en 2-6; 21. Ingelum – 22. Easterein 5-4 en 6-6; 23. Tzummarum – 24. Scharnegoutum 5-3 en 6-0; 25. Menaam – 26. Damwâld 5-1 en 6-2; 27. Sexbierum-Pietersbierum – 28. Arum 1-5 en 4-6; 29. Tzum – 30. Balk 2-5 en 6-6; 31. Spannum – 32. Weidum 5-5 en 6-6 (Weidum wint); 33. Mantgum – 34. Minnertsga 5-5 en 4-6; 35. Achlum – 36. Berltsum 0-5 en 4-6; 37. Peins – 38. Makkum 5-1 en 6-2; 39. Jellum-Bears – 40. Raerd 5-4 en 6-4; 41. Dongjum – 42. Baard 3-5 en 2-6; 43. Schettens-Longerhouw – 44. Ferwert 5-4 en 6-6; 45. Goënga – 46. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1-5 en 4-6; 47. Pingjum – 48. Franeker 1-5 en 2-6; 49. Dronryp staand nummer.

Tweede omloop:

49. Dronryp - 1. Anjum 2-5 en 4-6; 4. Goutum - 5. Gaast-Ferwoude 5-3 en 6-4; 7. Bitgum – 10. Wommels 5-2 en 6-2; 12. Bolsward -13. Exmorra 5-5 en 4-6; 16. Ee - 17. Lollum-Waaxens 5-5 en 6-6 (Lollum-Waaxens wint); 20. Reduzum - 21. Ingelum 5-1 en 6-6; 23. Tzummarum – 25. Menaam 1-5 en 2-6; 28. Arum - 30. Balk 5-3 en 6-2; 32. Weidum - 34. Minnertsga 3-5 en 6-6; 36. Berltsum - 37. Peins 2-5 en 2-6; 39. Jellum-Bears – 42. Baard 3-5 en 2-6; 43. Schettens-Longerhouw – 46. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-2 en 6-6; 48. Franeker staand nummer;

Derde omloop:

48. Franeker - 1. Anjum 3-5 en 4-6; 4. Goutum - 7. Bitgum 4-5 en 0-6; 13. Exmorra - 17. Lollum-Waaxens 5-2 en 6-0; 20. Reduzum - 25. Menaam 3-5 en 2-6; 28. Arum - 34. Minnertsga 5-1 en 6-2; 37. Peins - 42. Baard 5-1 en 6-2; 43. Schettens-Longerhouw staand nummer;

Vierde omloop:

43. Schettens-Longerhouw – 1. Anjum 3-5 en 2-6; 7. Bitgum - 13. Exmorra 0-5 en 0-6; 25. Menaam - 28. Arum 5-0 en 6-2; 37. Peins staand nummer;

Halve finale:

37. Peins – 1. Anjum 5-1 en 6-0; 13. Exmorra – 25. Menaam 0-5 en 6-6.

Finale:

37. Peins – 25. Menaam 3-5 en 2-6.