Ringsteken op Doanjumer Dei

DONGJUM - Op 10 september organiseert het dorpshuis De Boppeslach, het VVV en de Commissie voor ringrijden een Doanjumer Dei op 10 september te Dongjum. In en rond het dorpshuis zal van 10 uur tot 14 uur een markt gehouden worden, met zowel losse verkoop als kofferbakverkoop.

Van 14 uur tot 16 uur zal een ringrijderij plaats vinden. In de kerk zal die middag de laatste openstelling zijn vanwege de kunstroute. Tevens is in de kerk een tentoonstelling over Sicco van Goslinga. Voor de ringrijderij en de markt kan men zich nog opgeven. Markt: 0517- 398003 Ringrijderij: 06-55978859