Oranje Fonds steunt Handenarbeidvereniging Ried met 10.000 euro

Franeker - Het Oranje Fonds steunt de Handenarbeidvereniging in Ried met een bedrag van 10.000 euro. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.

Voor de vakantie werd door het Meanskipsfuns al een flink bedrag toegekend en in augustus kwam het goede bericht dat het Oranje Fonds voor 10.000 euro gaat bijdragen aan het handenarbeidproject. Hierdoor komt de realisatie van de verbouw weer een flinke stap dichterbij. De totale kosten zijn geschat op 92.000 euro, waarbij er door eigen werkzaamheden flink bespaard wordt op de investering. Er wordt door de betrokkenen op gerekend dat nog een aantal fondsen bijdraagt in de kosten. Ook wordt gehoopt dat de gemeente Franekeradeel de handenarbeid in Ried financieel gaat ondersteunen. De Handenarbeidvereniging spant zich al meer dan zestig jaar in om vooral kinderen te scholen in techniek en handvaardigheden. Onlangs hebben de schoolgemeenschappen in Franekeradeel en VNO-NCW en MKB-Noord zich zeer positief uitgesproken over dit initiatief. Met de verbouw hoopt de vereniging weer een lokaal te realiseren waarin nog jaren gewerkt kan worden aan het onderrichten van de jeugd in Ried, Dongjum, Peins, Kleaster- Anjum en Boer.