Koningin Ilse Tuinenga regeert met vast hand op Frouljus PC

WEIDUM - De veertigste editie van de Frouljus PC is woensdag verdiend gewonnen door het partuur Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra, dat al het gehele seizoen ‘foar master opslaat’.

Dat Ilse Tuinenga op haar tweede PC koningin werd was een terechte keuze. Vorig jaar rook zij er ook al aan. Nu kon de commissie niet meer om haar heen.

De wedstrijd in Weidum was de tiende zege van het seizoen en was zonder meer verdient. Achterinse Scheepstra sloot pas aan op de wedstrijd in Makkum. Daarvoor had Sijbrandij met veel allure de afwezigheid van Manon Scheepstra kleur gegeven. Aan het begin van de Frouljus PC was er overigens meteen een verrassing. In de eerste omloop verloor het partuur Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra, één van de favorieten voor de eindzege, verrassend van Wiljo Sybrandy, Sandra Hofstra en Louise Krol.

In de braadpan van Nije Kriich was de winnen de formatie gewoon de beste terwijl zij nog veel beter kunnen. Tuinenga sloeg meer dan voortreffelijk op en miste maar zelden het perk. Na de zege in 2015 was dit haar tweede zege op de hoogst genoteerde wedstrijd. Voorinse Visser, bezig aan haar laatste seizoen in de hoogste klasse, sloeg menig bres in de vijandelijke verdediging en dritte im bunde Scheepstra was een betrouwbare schakel zonder echt uit te blinken.

Voor Visser was het de vierde zege uit zeven finales. Eerder zegevierde zij in 2010, 2013 en 2015. Scheepstra speelde haar vierde achtereenvolgende finale. Zij mocht voor de derde keer de bloemen in ontvangst nemen. Alleen in 2014 reikte zij niet verder dan de premie.

De finale tegen Louise Krol, Sandra Hofstra en Wiljo Sijbrandij was een fluitje van een cent. Het was een partij van niets, omdat de tegenstand van trio Louise Krol ver beneden peil was. Binnen het half uur was het over en uit voor de zwalkende formatie Krol. Tweemaal werd het zes gelijk, maar eerst miste Louise Krol aan de opslag en op 4-0 en 6-6 rammelde Scheepstra de bal in de bomen.

Voor het overige was het driemaal schone zes, eenmaal 6-4 en eenmaal 6-2. Van de achtenveertig behaalde punten kreeg trio Tuinenga de helft cadeau door een falende totaalopslag van trio Krol. Niemand van de dames kon de bal binnen de perken houden. Dat was maar goed ook, want bij de winnende formatie was niemand echt top. De overwinningen waren op papier wel duidelijk, maar dat lag meer aan het niet erg doortastende optreden van de tegenstander dan door geweldig kaatsen van trio Tuinenga. Scheepstra, één van de winnaars, kon zich daar wel in vinden. Niet top zijn en toch ruimschoots winnen is ook niet voor iedereen weg gelegd.

Eerste omloop:

1. Nelie Steenstra, Anna-Brecht Bruinsma en Geke de Boer – 2. Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer 3-5 en 6-6; 3. Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma – 4. Sietske Okkema, Martine Tiemersma en Martzen Deinum 5-4 en 6-6; 5. Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Marije van der Meer – 6. Iris van der Veen, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia 5-5 en 6-6 (Iris van der Veen wint); 7. Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra - 8. Elly Hofman, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga 5-2 en 6-2; 9. Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Grada van der Schoot – 10. Marije Hiemstra, Anke Winkel en Jennie Terpstra 5-2 en 6-0; 11. Louise Krol, Sandra Hofstra en Wiljo Sijbrandij – 12. Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra 5-3 en 6-4.

Tweede omloop:

2. Tineke Dijkstra c.s. – 3. Rianne Vellinga c.s. 1-5 en 0-6; 6. Iris van der Veen c.s. – 7. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 6-6; 9. Jildou Sweering c.s. – 11. Louise Krol c.s. 1-5 en 4-6;

Halve finale:

3. Rianne Vellinga c.s. – 7. Ilse Tuinenga c.s. 1-5 en 6-6; 11. Louise Krol c.s. staand nummer.

Finale:

11. Louise Krol c.s. – 7. Ilse Tuinenga c.s. 0-5 en 0-6.