Wethouder De Pee opent Digi-Taalhuis Franekeradeel

FRANEKER - Wethouder Caroline de Pee opent woensdag 7 september om 11.00 uur in de bibliotheek Franeker het Digi-Taalhuis.

Daarmee krijgt de gemeente Franekeradeel een lokale voorziening voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Via gebiedsteams, de sociale dienst en onder andere onderwijs worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis. In het Digi-Taalhuis worden zij begeleid door taalmaatjes. Dat zijn vrijwilligers die, na een op opleiding op maat, de deelnemers kunnen helpen en ondersteunen.

In Friesland is twaalf procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. In het Digi-Taalhuis vinden zij begeleiding op maat.