In memoriam: Jan Galema (88)

HARLINGEN - Jan Galema is 19 augustus overleden. Hij is 88 jaar geworden.

Galema werd geboren op 30 april 1928 in Almenum, onder de rook van Harlingen. Voor kaatsvereniging Eendracht uit de havenstad won hij in 1947 op de Jong-Nederland partij de vierde prijs en in 1956, samen met Sikke Olivier en Auke de Jong, de tweede prijs op de bondswedstrijd voor Senioren. Op de PC debuteerde de lange Harlinger opslager op 4 augustus 1954. In de eerste omloop werd hij met zijn stadgenoten Johan Jansen en Dreeuwes Smedinga uitgeschakeld op de stand 4-5 en 6-6. Een jaar later onderging hem hetzelfde lot, nu met Cees Wiersma (Holwerd) en Jan Venema (Achlum). Ook in 1956 met Sikke Olivier (Harlingen) en Gerrit Groen (Sint Annaparochie) en in 1957 met Dreeuwes Smedinga (Harlingen) en Enne Rijpma (Kimswerd) overleefde hij de eerste omloop niet. In 1958 won hij met Dreeuwes Smedinga (Harlingen) en Freerk Haanstra (Bolsward) weliswaar in de eerste omloop. Maar op 5-5 en 4-6 viel, door een opslagmisser, in de tweede omloop het doek voor hem. Op 3 augustus 1960 sloot Jan Galema zijn PC-loopbaan in de eerste omloop , samen met Enne Rijpma (Kimswerd) en Teake Post (Harlingen), met een kansloze 2-5 en 4-6 nederlaag af. Na zijn actieve kaatscarrière trad hij later toe tot het keurmeesterkorps op de PC. Jan Galema overleed op 19 augustus in Harlingen. (Tekst Willem Hiemstra)