Beeld Renate in Stadspark Franeker teruggegeven aan de natuur

FRANEKER - Het beeld Renate dat werd onthuld bij de heropening van het Stadspark in Franeker is al flink aan het verweren. Dat is exact wat kunstenaar Bob van der Werffer voor ogen heeft.

Bij de opening van het gerenoveerde Stadspark op 17 juni gaf de kunstenaar al aan dat het beeld steeds grijzer zou worden en meer en meer zou verweren. Als het ware wordt het beeldhouwwerk teruggegeven aan de natuur. Daarmee wordt een hommage gebracht aan de kastanjeboom, waar het beeld uit is gemaakt, die omwaaide tijdens de storm van 28 oktober 2013. Het beeld Renate (wedergeborene) staat op de huidige plek van de kastanjeboom. Het is overigens niet de bedoeling dat het beeld uiteindelijk vergaat. (Foto's Marcel Teensma)