50+ kaatsers in actie bij KV Jan Bogtstra

FRANEKER - Freek Ebbinga, Jelle Jan Bouma en Albert Walsweer zijn zondag in de A-klasse winnaar geworden van het 50-plus kaatsen bij KV Jan Bogtstra in Franeker.

Zij wonnen in de finale met met 5-5 en 2-6 van Dirk Poortstra, Peter Kwast en Tjeerd Dijkstra . De B-klasse werd een prooi voor Eddy Sjollema, Teake Koster en Jan Sijtsinga. Zij wonnen met 5-5 en 2-6 van Jan Hoekstra, Sipke Hiemstra en Anno Miedema. Derde werden Anne Siderius, Piet Stellingwerf en Jan de Jong. De B-klasse kende ook een verliezersronde. Die werd gewonnen door Joop Bootsma, Anne de Groot en Wibe Hioitinga. Tweede werden Johan Wittersmans, Pieter de Groot en Henk Hellinga. Er deden in totaal 53 kaatsers mee, verdeeld over zes parturen A-klasse en twaalf parturen in de B klasse. Omdat één kaatser zich had afgemeld was de lijst niet compleet en moest er worden bij geloot. De prijzen bestonden uit dinerbonnen aangeboden door Grand Café De Doelen. (Foto's Marcel Teensma)