KV Achlum luidt seizoen uit met nachtkaatsen

ACHLUM - Voor de leden van KV Achlum zit het kaatsseizoen er bij hun eigen club op. Afgelopen vrijdag hebben zij het seizoen uitgeluid met nachtkaatsen.

Bij de jeugd deden zevenentwintig kinderen mee. Bij de senioren kwamen negen parturen in actie. De winnaars kregen kransen van DDB Service. Volgend weekend is er nog de Federatie Franekeradeel Partij in Hitzum

Uitslagen

Senioren: 1. Willy van der Kooi en Leonie Vrieswijk, 2. Sjaak Bakker en Douwe Sieswerda. Verliezersonde 1. Sjoerd Bakker, Sjoerd Anema en Lize Kramer. Jeugd: 1. Hylke Talsma, Sharon Visser, Bauke Groot, 2. Wouter Oppedijk, Fokje Vrieswijk, Silke de Jong, 3. Annika Faber, Sido de Bruin.