Plezier voor jong en oud op Penjumer Merke

PINGJUM - Pingjum heeft de Penjumer Merke er op zitten. Die vond plaats van vrijdag tot en met zondag.

Daarbij waren er voor jong en oud diverse activiteiten. Zo was er op de vrijdag voor de kinderen van de peuter- en basisschool een spelletjesochtend. Die werd gehouden door de Spelletjes Kommissie Pingjum (SKP). Het thema dit jaar was beestenboel. In de middag streden de verschillende straten in en om Pingjum tegen elkaar in het buurtenspel met als thema de Flinstones, waarbij de straten zelf een Flinstone mobiel hadden gemaakt en door het dorp konden rijden. Daarna warden er verschillende spelletjes gedaan op het veld. Op de vrijdagavond was er na het gezamenlijk ‘Flinstones-miel’ nog een quiz. De avond werd afgesloten met een optreden van The Bountyhunters. Kaatsvereniging Jan Reitsma hield zaterdag de traditionele Merke Ledenpartij, met dit jaar voor de senioren prijzen vervaardigd door edelsmid Elske Klik uit Pingjum. Kransensponsors voor alle categorieën bij deze Merke was mevrouw Folkertsma-Sikma. Er werd in totaal gekaatst in zes klassen: jeugd, dames A, dames B, heren A, heren B en heren 50+ (zie de uitslagen onderaan). Zaterdagavond trad de band Boulevard op in de tent, gesponsord door W. Sytsma. Op zondag stond de heren vrije formatie hoofdklasse kaatspartij op het programma. Die werd gewonnen door Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Van der Bors werd koning en kreeg de Zilveren Tulp overhandigd door ceremoniemeester Paulus Groenendijk.

Uitslagen kaatsen:

Jeugd 1. Gosse Pieter Reitsma, Manon van ‘t Hoff en Symon Visser, 2. Willem Arensman, Rikst Odinga en Minke Sytsma, 3. Douwe Faber, Anna-Minke Postma en Hedwich Lok. Dames A 1. Andrea de Jong (k) en Lieke Odinga, 2. Matty Noordmans en Ytsje Reitsma. Dames B 1. Feikje Folkertsma, Willemke Snijders (k) en Coby de Jong, 2. Geke Reitsma, Marianne Reitsma en Jolanda Koopmans, 3. Dorina Piller, Lotje Arensman en Anna Siemensma. Heren A 1. Sybren Beert de Jong (k), Chris Anema en Melvin Tolsma, 2. Michel Nesse, Steven Nesse en Anne Wind. Heren B 1. André Dijkstra (k), Willem Osinga en Arjan Lok, 2. Justin van Dijk, Gerrit Harm Folkertsma en Keimpe Dijkstra. Verliezersronde 1. Gosse Reitsma, Edgard Snijders en Tjalling Douwe Reitsma, 2. Brian Zeilmaker, Michel Dil en Tjalling Douwe Reitsma. Heren 50+ 1. Tjalling Huizenga (k), Jan Faber en Jelle de Hoop, 2. Ebe Brander, Steven Akker en Piet Altena, 3. Thijs Houtsma, Jan Wind en Piet Bouwhuijsen. Vrije formatiepartij Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Prijswinnaars buurtenspel 1. Team Kleine Buren, Kamp en Burenlaan. Prijswinnaars bloemschikken 1. Yvonne van Dijk, 2 Houkje Akker, 3. Liesbeth Folkertsma. Winnaar tentquiz Team Bounty hunters