Friesland voor Metakids op markt Dongjum

DONGJUM - Friesland voor Metakids staat zaterdag 10 september met vijf stands op de markt in en rond het dorpshuis in Dongjum.

De actie Friesland voor Metakids heeft tot nu toe al meer dan 10.000 euro opgeleverd. Dat laten Amerens Visser uit Tzummarum en Carina Twerda uit Bitgum, initiatiefnemers van de actie, weten. Metakids is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar stofwisselingsziekte bij kinderen. Jaarlijks worden achthonderd kinderen met een dodelijke stofwisselingsziekte geboren. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Stofwisselingsziekte is doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. De kleinschalige organisatie zamelt geld in voor onderzoek. Van het ingezamelde geld gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. ,,In Dongjum zullen we boeken verkopen maar ook veel nieuwe spullen”, vertelt Carina Twerda. ,,Die nieuwe spullen zijn van Yvonne van der Brink en Gerda Hoitinga-Mons. Zij hebben op Facebook de Mazzeltjessite en zaterdag staan ze met veel spullen in Dongjum. De volledige opbrengst van hun verkoop is ook voor Metakids.” De markt is van 10.00 tot 14.00 uur in en om het dorpshuis in Dongjum. Daarnaast gaat het volgens Twerda en Visser erg goed met de spaarpotten. ,,Ze komen in steeds meer steden en dorpen in Friesland te staan”, zegt Visser. Ondernemers of particulieren die ook graag mee willen helpen, kunnen contact opnemen met Carina Twerda via 06-51322689 of een mail sturen naar Frieslandvoormetakids@gmail.com. Wie wil doneren kan een bedrag over maken naar NL46ABNA 0400 8104 25 t.n.v Friesland voor Metakids.