Echtpaar Wassenaar-Dijkstra 60 jaar getrouwd

BITGUMMOLE - De heer en mevrouw Wassenaar-Dijkstra uit Bitgummole zijn vandaag zestig jaar getrouwd. Burgemeester Van Mourik is bij het echtpaar langsgegaan om hen te feliciteren namens het gemeentebestuur. Het echtpaar trouwde in 1956 in Menaldumadeel. Jacobus Wassenaar is geboren in 1928 in Bitgummole. Jacoba Dijkstra is geboren in 1931 in Berltsum. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens de bruiloft van Wassenaar zijn broer.

Het echtpaar heeft drie zonen en één dochter. Er zijn zeven kleinkinderen.