Wethouder en gedeputeerde trappen campagne over laaggeletterdheid af

HARLINGEN - Wethouder Kuiken en gedeputeerde Schrier hebben tijdens Het Fries Taalontbijt op het Stadhuis in Harlingen het startschot gegeven voor ‘Better lêze en skriuwe?’. Dat is de Friese campagne over laaggeletterdheid.

In Friesland zijn er naar schatting 55.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Met de campagne wil de provincie, samen met de Stichting Lezen en Schrijven, aandacht vragen voor laaggeletterdheid.

Na de Week van de alfabetisering, die duurde tot 11 september, kunnen Friese gemeenten zelf lokaal invulling geven aan de campagne met verhalen van mensen uit eigen dorp of stad.

Dat gebeurt onder andere via een Digi-Taalhuis. Daar kan iedereen terecht kan die aan de slag wil met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.