OladieCoba bij Martena

FRANEKER - Museum Martena toont van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september kunstwerken van de kinderen die hebben meegedaan aan de OladieCoba masterclass power poëzie.

Bij de opening op vrijdag om 16.00 uur wordt voor de zevende keer ook de aan de Masterclass verbonden OladieCobaprijs uitgereikt. De OladieCobaprijs van Stichting Coba de Groot is de enige beeldende kunstprijs voor een in artistiek opzicht talentvolle basisschoolleerling in Nederland.

Een van de zeven talenten wint de prijs. De talenten zijn: Rutger Alkema, Lisanne Weetink, Marij Jansen, Alisha Bilars, Yse Johannes Dijkstra, Femke Buwalda en Margje Buren.

De workshop power poëzie vond plaats onder leiding van de Leeuwarder Leeuwarder kunstenaar en futuroloog Wynolt Visser. In totaal zeventien kinderen werkten daarbij met textiel, papier, verf en naaimachines. Die werken zijn te zien bij het Franeker museum.

Power poëzie vormde in juni is de afsluiting van een reeks masterclasses van OladieCoba over: tekenkunst, conceptuele kunst, klassiek schilderen en hedendaags beeldhouwen, assemblage en film. Bij de masterclass werd op vindingrijke wijze een verbinding gemaakt tussen de kindertijd van Coba de Groot en de huidige tijd.

Met de kinderen die meededen aan de masterclasses speelde Visser ook een samen bedacht pop up dit spel. De kinderen werden hoofdpersoon in hun eigen fantasierijke blog dat zich nu eens niet op internet afspeelde, maar in de tastbare wereld.

De masterclass stelt talentvolle kinderen in staat hun artistieke aspiraties intensiever te onderzoeken onder deskundige begeleiding van een meester-kunstenaar. Aan het begin van dit jaar werd aan alle leerkrachten van groep zeven in Franekeradeel gevraagd een talentvolle leerling voor te dragen. Hierop kwamen negen aanmeldingen binnen.

De naamgeefster van de Stichting overleed in 2005. Coba de Groot was twintig jaar lang de directrice van de huishoudschool in Franeker en hartstochtelijk kunstliefhebster.

Het was haar wens dat haar nalatenschap ten goede zou komen aan de stimulering van beeldende kunst bij jonge mensen in Friesland.

Het geld uit de erfenis van De Groot is nu op. Voor OladieCoba, onderdeel van de Stichting Coba de Groot, komt er in september definitief een einde aan de educatieve afdeling van de stichting die bestaat sinds 2007.

Voordat de stekker van OladieCoba er helemaal uitgaat, wordt er in het voorjaar van 2017 een eindtentoonstelling gehouden. Dat wordt volgens OladieCoba geen terugblik, maar een vooruitblik om mensen te inspireren het werk van Stichting Coba de Groot voort te zetten.