Echtpaar De Vries-Houtsma uit Harlingen viert briljanten huwelijk

HARLINGEN - Het echtpaar De Vries-Houtsma heeft dinsdag hun 65-jarig huwelijk gevierd.

Burgemeester Sluiter heeft het echtpaar vanochtend namens het gemeentebestuur van Harlingen bij hen thuis in de Batting gefeliciteerd met hun briljanten huwelijk. Foeke de Vries is geboren op 30 augustus 1925. Hij is de middelste van een gezin van vijf kinderen. Zijn vader was melkboer in de Koningsbuurt in Harlingen. Zelf begon hij een melkhandel. De meeste mensen kennen Foeke de Vries nog als de melkboer van Midlum. De laatste jaren voor zijn pensioen wertke hij bij Flexoplast in Harlingen. Anna Houtsma is geboren op 7 april 1927 in Sexbierum. Zij is de oudste uit een gezin van tien kinderen. Het echtpaar leerde elkaar kennen op de pier aan de zeedijk van Harlingen. Na vier jaar te hebben gescharreld trouwden ze op 6 september 1951 en gingen zij in Midlum wonen. Na daar ruim zesenveertig jaar in Midlum te hebben gewoond verhuisden ze naar Harlingen. Het echtpaar zegt zich rijk en gezegend te voelen in hun leven met één zoon en vier dochters, elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.