Leerkrachten ontvangen certificaat voor cursus Onderbouwd

TZUMMARUM - Hanneke Feikema, Berber Twijnstra, Margriet Phoelich, Geartsje Anema en Ymkje van der Hem van CBO Noardwest Fryslân hebben hun certificaat ontvangen voor de cursus Onderbouwd.

Onderbouwd is een leeraanbod waarbij het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen de basis vormt. Simone de Groot - links onder op de foto - ontwierp Onderbouwd en gaf de cursus. Op verschillende scholen van CBO Noardwest Fryslan wordt op deze manier gewerkt.