AZC Harlingen in ijskast

HARLINGEN - Dat heeft de provinciale regietafel per brief laten weten aan de gemeente Harlingen. Wethouder Kuiken zegt dat Harlingen moet voorkomen dat er voor leegstand wordt gebouwd. ,,Mocht de toestroom van vluchtelingen in een later stadium weer toenemen, dan is de gemeente Harlingen weer beschikbaar voor de komst van een AZC.”

Wat de gemeente betreft, wordt het inrichtingsplan voor het AZC op het Balkland terrein definitief gemaakt. ,,We zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van het COA”, zegt Kuiken. De toestroom van vluchtelingen is de afgelopen periode drastisch afgenomen. Het aantal vluchtelingen is ondertussen zo laag, dat verschillende AZC’s in Nederland met leegstand kampen. Het is volgens het COA momenteel niet in te schatten of de vluchtelingenstroom weer zal toe nemen.

De regietafel zegt in oktober definitief te besluiten welke AZC’s er in Friesland gebouwd worden. Dat lijken Sneek, Balk en Heerenveen te worden.