Margje Buren winnaar OladieCoba prijs 2016

FRANEKER - Margje Buren uit Wijnaldum is winnaar geworden van de OladieCobaprijs 2016. Zij zit in groep acht van PCBO De Skeakel in Sexbierum.

De jury van de OladieCobaprijs keek vooral naar originaliteit, fantasie, eigenheid en het gebruik van de verschillende materialen. Heel fantasievol en met vlotte tekenhand verraste Buren de juryleden naar eigen zeggen met een liefdevol toekomstvisioen.

De werken die de in totaal zeven deelnemers hebben gemaakt tijdens drie kunstsessies onder leiding van beeldend kunstenaar Wynolt Visser zijn tot en met ziondag te zien in de grote zaal van Museum Martena.

De tentoonstelling POWERpoëzie van de Masterclass zelf is vrijdag geopend bij Museum Martena geopend door directrice Manon Borst.