COLUMN | Dronken soldaat verdrinkt in sloot

Franeker - Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem I werd in 1831 in de Brusselse Muntschouwburg de opera ‘De stomme van Portici‘ opgevoerd, waarin over vaderlandsliefde en vrijheid wordt gezongen.

Het publiek ging uit zijn dak en overmand door anti-Hollandse gevoelens gingen ze in de straten van Brussel tot rellen over. Wat een manier om de verjaardag van hun koning te vieren. De rellen groeiden uit tot een serieuze opstand: de Belgische Opstand van 1830.

Koning Willem I wachtte een jaar en organiseerde in 1831 een veldtocht tegen de Belgische opstandelingen die de geschiedenis inging als de Tiendaagse Veldtocht. Honderden studenten van de Nederlandse universiteiten organiseerden zich vrijwillig en enthousiast in een militaire compagnie.

Onder hen waren ook enkele tientallen Franeker studenten. Zij zouden de Belgen wel eens een lesje leren, maar deze zogenaamde flankeurs hebben uiteindelijk geen bijdrage aan de strijd hoeven leveren. ,,Wij vervelen ons hier geweldig. Want het is niets dan poetsen, exerceeren en vroeg opstaan en dat kan ik niet best”, aldus B.J. de Kok, een Franeker flankeur. Toch is er één Nederlandse student gestorven. Hij verdronk in een slootje nadat hij teveel bier had gedronken.

Ondertussen hebben de vierduizend andere Friezen in België wel strijd geleverd, tien dagen lang. De overlevenden werden na die tien dagen in Brabantse legerkampen ondergebracht, waar velen van hen vervolgens stierven aan de cholera.

De Franeker studenten werden ondanks hun geringe inspanning geëerd met een herinneringsbord. De tekst op het bord luidt vrij vertaald: ,,De studenten van het Friese Athenaeum die zich met hun moedige gedrag op zeer voorbeeldige wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het vaderland 1830-1831.”