Sculpturen Jansons overhandigd

FRANEKER - De familie Jansons heeft twee kunstwerken uit de nalatenschap van de begin dit jaar overleden kunstenaar Sjoerd Jansons (1950) geschonken aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Huisartsenpost Het Bolwerk in Franeker.

Voor zijn overlijden had de kunstenaar laten weten dat twee sculpturen gemaakt rond het thema ruimte en tijd geschonken mochten worden aan het Planetarium en de Huisartsenpost.

In het Planetarium wordt de kromming van ruimte en tijd verbeeld in de sculptuur. In Het Bolwerk is een duidelijke hartvorm gecreëerd.

Beide sculpturen staan in vrij toegankelijke ruimtes en zijn voor iedereen te bezichtigen.

Jansons zelf brak pas na zijn pensionering in 2010 door als kunstenaar.

Sinds die tijd legde hij zich toe op het creëren van sculpturen. Ook werd hij lid van de kunstenaarsvereniging Facit en werd hij regelmatig gevraagd om te exposeren. Tot aan zijn pensionering werkte Jansons als veelzijdig installateur aan bijzondere projecten bij Van der Weerd.