AZC op Balkland Harlingen definitief van de baan

HARLINGEN - Er komt definitief geen AZC op het Balkland in Harlingen.

Dat heeft de provinciale regietafel aan de gemeente Harlingen laten weten tijdens een bijeenkomst bij de provincie Friesland. Reden voor het niet doorgaan is de grote afname van het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt. Op 6 september had de provinciale regietafel al aangegeven dat de komst van het AZC in Harlingen niet zeker meer was. De toestroom van vluchtelingen is de afgelopen periode erg afgenomen en is ook na de zomerperiode laag gebleven. De provinciale regietafel, die de opdracht heeft gekregen de opvang van vluchtelingen in Friesland te regelen, heeft daarom aan de gemeente te kennen gegeven dat de bouw van het AZC niet meer nodig is. De adviesgroep is dinsdagavond voor de laatste maal bijeengekomen om het traject gezamenlijk af te sluiten. Burgemeester Sluiter en wethouder Kuiken waren aanwezig zijn om haar dank uit te spreken voor de inzet van de adviesgroep.