Menameradiel ziet overschot en verlaagt OZB

MENAAM - De gemeente Menameradiel heeft een overschot van 300.000 euro op de begroting van 2017 staan.

Terwijl de meerjarenbegroting tot 2020 een structureel overschot laat zien van 360.000 euro. Daarin zijn de zogenaamde verwachte positieve gevolgen van de septembercirculaire van het Rijk nog niet meegenomen. Die bevat informatie over verdelingen van onder andere uitkeringen gegevens over andere financiële onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn.

Door de positieve resultaten is er volgens Menameradiel ruimte voor een OZB-verlaging van twee procent. De overige belastingen, heffingen en tarieven blijven op het peil van 2016 en worden niet verhoogd. Ook de uitvoering van de taken op het gebied van het Sociaal Domein zijn wederom budgettair neutraal geraamd. ,,Een degelijke reserve kan namelijk onverwachte tegenvallers op vangen”, aldus de gemeente. Naast de investeringsprogramma’s op het gebied van onderhoud is er in 2017 eveneens ruimte voor een investeringsprogramma van ongeveer drie miljoen euro. Een nieuwe school van twee miljoen euro in Bitgummole noemt de gemeente daarbij de blikvanger. Voor activiteiten rond het afscheid in 2017 van de gemeente Menameradiel die per 1 januari 2018 opgaat in Waadhoeke wordt 150.000 euro gereserveerd.

,,Het is fijn dat we bij het scheiden van de markt gezond zijn. We verschijnen fit aan de start van de nieuwe gemeente. En we kunnen in 2017 nog een paar hele mooie dingen doen”, zegt wethouder financiën Lute Pen.

De komende weken vindt behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad plaats.