Nagenieten van Korenfestijn Franekeradeel

FRANEKER - Joachim de Ruijter was zondag aanwezig bij het Korenfestijn Franekadeel in Theater De Koornbeurs en stuurde ons een aantal fraaie foto's.

Aan het evenement werd ditmaal meegedaan door: Different Sound, Vocal Chain, Vocaal Ensemble Collage en Jankfoddekoar Tûzen Triennen. Zij zongen pop, gospel, close harmony en smartlappen.