RECHTGEZET | Geen kantoorunits in Hotel De Valk

FRANEKER - Eerder melden wij vanuit de gemeente Franekeradeel onderzocht of het leegstaande Hotel De Valk in Franeker dienst kan doen als ruimte voor mobiele kantoorunits. Dit bericht klopt niet.

Wel heeft de gemeente vanwege de fusie met de Waadhoeke deze mogelijkheid onderzocht als tijdelijke huisvesting. Vanwege de komst van Franeker als standplaats van Waadhoeke wordt het huidige gemeentehuis verbouwd. Vanaf begin volgend jaar moeten de ambtenaren ongeveer tien maanden elders onderdak vinden. Het bericht dat Hotel De Valk een kantoorunit wordt, klopt dus niet. Het eerder gemelde artikel staat vandaag ook in de Franeker Courant. Dat bericht is dus feitelijk onjuist. Langs deze weg excuses voor het ongemak.