Collecte levert meer op

FRANEKER - De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten in Franeker heeft bijna 1500 opgeleverd.

Dat is ongeveer 350 euro meer dan vorig jaar. De collecteweek was van 26 september tot en met 1 oktober. Ditmaal gingen er ongeveer dertig collectanten met de collectebus langs de deuren.